022-269-426

25/01/2013

Obtinerea certificatului de urbanism pentru proiectare